top of page
900-Flinkvild_Elizabeth_Askoli_22_06_09.JPG

FLINKVILD ELIZABET ASKOLI

Flinkvild_Elizabeth_Askoli_22_06_09 (5).JPG

"Lizi"

WHITE & BLACK FEMALE

MAY 24, 2003

BREEDER: FLINKVILD

OWNER:  GLORIANDUS

|  СOMPLETE DENTITION |

 

 

 

CHAMPION  OF RUSSIA, RKF

YOUNG CHAMPION  OF RUSSIA

CACIB

Gloriandus_G_puppies5w_26.jpg
Flinkfild_Elizabeth_Askoli_09_08_009.jpg
Flinkvild_Elizabeth_Askoli_22_20_03_12.jpg
Flinkvild Elizabeth_01-2012-3.jpg
Vladislava_iz_Osenney_Skazki_Flinkvild_Elizabeth_Askoli_05_0.jpg
Flinkvild_Elizabeth_Askoli_2006_8.JPG
Bilbo_Torbins_iz_OS_F__Elizabeth_Askoli_2006.JPG
GALLERY
PEDIGREE
bottom of page